Servicii Medicale

Analize și servicii medicale

  • Consultații Obstetrică și Ginecologie
  • Diagnostic prenatal
  • Consultații și investigații de specialitate în afecțiunile neurologice
  • Servicii de imagistică medicală (CT, RMN)
  • Teste citogenetice și de genetică moleculară
  • Chirurgie maxilo-facială și dento-alveolară

Obstetrică și Ginecologie

Dublu test

Pachet: Dublu test + Ecomorfologie precoce

Triplu test

Ecografie 3D, 4D

Colposcopie

Monitorizare fetală + Ecografie

Ecografie obstetricală

Ecografie ginecologică

Ecografie morfofetală de Trimetru I

Ecografie morfofetală de Trimestru II

Pachet monitorizare ovulație

Puncție amniotică

Puncție de vilozități coriale

Ecocardiografie fetală

Laborator Genetică

Teste Citogenetice

Cariotip cu benzi G din sânge periferic;
Cariotip fetal cu benzi G din lichid amniotic;
Cariotip fetal cu benzi G din produs de concepţie;
Cariotip fetal cu benzi G din sânge obţinut prin cordocenteză;
Cariotip fetal cu benzi G din biopsia vilozităţilor coriale.

 

Teste de Genetică Moleculară

Microarray cromozomial
Purificare ADN din sânge şi ţesut
Test de paternitate
Acondroplazie (FGFR3-G1138A şi G1138C)
Deficit de 21-hidroxilaza (CYP21A1 -cele mai frecvente 11 mutaţii)
Hipocondroplazia (FGFR3-N540K)
FSHR (N680S)
Test prenatal noninvaziv din sânge matern
Boala Wilson
Test calitativ depistare Citomegalovirus din lichid amniotic sau sânge
Test calitativ depistare virus rubeolic din lichid amniotic sau sânge
Test calitativ depistare Toxoplasma gondii din lichid amniotic sau sânge
Test calitativ depistare virus varicelo-zosterian din lichid amniotic sau sânge
Test calitativ depistare Parvovirus din lichid amniotic sau sânge

Mutaţii trombofilie

Factor V Leiden
Factor II – Protrombină G20210A
PAI-1 4G/5G
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
Fibrinogen G-455A
Factor XIII Val34Leu

Surditate neurosenzorială (GJB 35 delG)

Fibroza chistică (CFTR – ΔF508)

Pachete

Pachet de bază trombofilii ereditare (Factorul V Leiden+Protrombina G20210A)
Pachet de bază trombofilii ereditare (Factorul V Leiden+Protrombina G20210A+MTHFR C677T+MTHFR A1298C)
Pachet extins trombofilii ereditare (Factorul V Leiden+Protrombina G20210A+MTHFR C677T+MTHFR A1298C+Fibrinogen G-455A+Factor XIII Val34Leu)
Surditate neurosenzorială (GJB-35delG)+Fibroza chistică (CFTR – ΔF508)

Teste de infertilitate masculină

Microdeleţiile AZF de la nivelul cromozomului Y
Fibroza chistică (CFTR ΔF508)
Fibroza chistică (mutaţii clasice CFTR şi polimorfismul IVS 5T/7T/9T

Pachet pentru evaluarea infertilităţii de cuplu

Cariotip cu benzi G din sânge periferic la ambii parteneri
Microdeleţiile AZF de la nivelul cromozomului Y
Mutaţii trombofilie: Factor V Leiden, Factor II – Protrombina G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, Factor XIII Val34Leu

Pachet infertilitate masculină

Cariotip cu benzi G din sânge periferic
Microdeleţiile AZF de la nivelul cromozomului Y

Teste de Genetică Moleculară în Diagnosticul General Prenatal (din lichid amniotic)

Detecţia aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y prin metoda QF-PCR
Detecţia aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y prin metoda FISH
Acondroplazie (FGFR3-G1138A şi G1138C)
Amiotrofie spinală tip I-III (deleţiile homozigote SMN1)
Beta-talasemie
Boala Gaucher (mutaţii GBA)
Deficit de alfa-1 antitripsină (alele S şi Z)
Fibroza chistică (mutaţii clasice CFTR şi polimorfism IVS8 5T/7T/9T)
Hipocondroplazie (FGFR3-N540K)
Fibroza chistică (CFTR-ΔF508)
Surditate (GJB-35delG)
Surditate non-sindromică (GJB2 şi GJB6)
Boala Wilson

Pachete

Cariotip cu benzi G din sânge periferic + Acondroplazie
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Alfa-1 antitripsină
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Analiza deleţiilor homozigote SMN1
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Beta-talasemie
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Boala Gaucher
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Boala Wilson
Cariotip cu benzi G din lichid amniotic + Hipocondroplazie

Imagistică

IRM

IRM cerebral
IRM hipofizar
IRM cerebral + coloană cervicală
IRM cerebral + TOF
Angio IRM cerebral, gât (carotide)
IRM torace
IRM aortă toracică
IRM abdomen
IRM abdomen + pelvis
IRM aorta abdominală + iliacă
IRM pelvis
IRM coloana vertebrală – o regiune
IRM coloana vertebrală – două regiuni
IRM coloana vertebrală – întregime
IRM coloana lombară + pelvis
IRM extremităţi/segment unilateral (braţ, antebraţ, coapsă, gambă, picior)
IRM mână
IRM articulație coxo-femurală(sold)
IRM genunchi
IRM genunchi bilateral
IRM umăr
IRM mâini bilateral
IRM coloană lombară + articulaţii sacro-iliace
IRM ficat cu Primovist
IRM CP – căi biliare şi pancreas
Secvenţa TOF
IRM diferenţă de S.C.
IRM diferenţă de Primovist
IRM articulaţia sacro-iliacă
IRM gât
IRM întreg corpul
IRM fetal
A doua opinie
CD / DVD

CT

CT cranio-cerebral
CT sinusuri
CT orbite
CT ureche bilateral
CT dentar
CT angio craniu
CT cranio-cerebral si angio craniu
CT angio carotide
CT cranio-cerebral și angio carotide
CT cranio-cerebral + angio carotide + angio cap
CT gât
CT laringe
CT torace
CT abdomen
CT pelvis
CT abdomen + pelvis
CT urografie (nativ + contrast + uro)
CT angio artere pulmonare
CT angio aortă toracică
CT angio aortă abdominală
CT angio aortă toracică şi abdominală
CT torace şi abdomen
CT torace + abdomen + pelvis
CT bazin osos
CT membre, părţi moi
CT articulaţii
CT angio membre superioare
CT angio membre inferioare
CT coloană vertebrală / segment
Colonoscopie virtuală
CT diferenţă contrast
A doua opinie
CD / DVD

Neurologie

Consult neurologic
Electroencefalografie adulţi
Electroencefalografie copii
Examen electroneurografic (ENG)
Examen electromiografic (EMG)
Examen electroneuromigrafic + consult
Potenţiale evocate vizuale
Potenţiale evocate motorii
Potenţiale evocate auditive
Potenţiale evocate somatosenzitive

Rezultatele obţinute în urma consultaţiilor şi investigaţiilor de specialitate sunt orientate, în cea mai mare parte, spre nevoile obiectivelor de cercetare.