Academician Profesor Dr. Florin V. STAMATIAN

 

Profesor Universitar Obstetrică-Ginecologie, Doctor în Știinţe Medicale, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie, Director al Centrului de Cercetare Imogen, Șeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie I Cluj-Napoca, Membru titular al Academiei de Ştiințe Medicale din România, Preşedinte și Membru fondator al Asociaţiei Române de Medicină Perinatală, Preşedinte de Onoare al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România.

Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian, fondatorul și actualul director al Centru de Cercetare Imogen, este o personalitate marcantă a Obstetricii şi Ginecologiei din România, cu o contribuție importantă în variate domenii ale specialităţii, recunoscută atât pe plan naţional cât şi internaţional. Cu o activitate ştiinţifică impresionantă, Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian este membru titular al Academiei Române de Științe Medicale din anul 2008, preşedintele fondator al Asociaţiei Române de Medicină Perinatală din 1995 şi co-director al Şcolii Europene „Ian Donald” în România. Între 2012 şi 2014 a fost preşedintele Societăţii Sud-Est Europene de Medicină Perinatală, iar timp de opt ani (2006-2014) a condus cu succes Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie. Este membru fondator al Societăţii Româno-Germane de Obstetrică-Ginecologie, al Societăţii Române de Ultrasunete în Medicină şi Biologie, al Societăţii de Genetică Medicală din România, membru de onoare al mai multor societăţi naţionale, membru în societăţi de prestigiu internaţionale (FIGO, EAPM, EAGO), precum şi medic expert al Colegiului Medicilor.

Pe parcursul celor patruzeci de ani de carieră, Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian şi-a manifestat interesul şi a militat permanent pentru dezvoltarea diagnosticului prenatal. Încă din 1977, a pus bazele primului cabinet de diagnostic ultrasonografic în obstetrică şi ginecologie din România, fiind un pioner al diagnosticului prenatal în România.

Intensa şi valoroasa activitate de cercetare este reflectată în cele peste 100 de articole şi studii de specialitate, publicate ca autor şi co-autor, în reviste naţionale şi internaţionale, dintre care amintim 27 de articole ISI. Cu titlu de autor semnează două monografii şi este autor și co-autor a 21 de tratate de specialitate, având un indice Hirsch de 6.

În ceea ce privește activitatea didactică, Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian este implicat în formarea mai multor generații de studenți și rezidenți, în coordonarea studiilor de doctorat și a activității de cercetare postuniversitare.

Promotor al cercetării fundamentale şi al aplicării tehnologiilor inovatoare în obstetrică, Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian este fondatorul şi directorul Centrului de studii avansate, fundamentale şi clinico-imagistice pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă, IMOGEN,un centru multidisciplinar, ce dispune de o infrastructură modernă în domeniul medicinii materno-fetale, al imagisticii medicale și medicinei genetice, ce permite dezvoltarea de cercetări de excelență în domeniile vizate.