Anatomie Patologică

Oferim o platformă tehnică completă prin punerea la dispoziția comunității științifice publice și private a unui laborator de 150 m2, care permite realizarea unui număr mare de tehnici histopatologice ( fixare, includere, secționare, colorare, analiză histopatologică și morfometrică). Toate procedurile utilizate sunt supuse unei politici de asigurare a calității. Aparatura performantă existentă permite prelucrarea unui număr mare de cazuri în condiții de calitate și siguranță la standarde europene.

Departamentul de Anatomie Patologică este implicat în activități de asigurare a calității țesuturilor utilizate în scop diagnostic și de cercetare prin urmărirea parametriilor de fază preanalitică.

Departamentul are de asemenea responsabilitatea de a gestiona biobanca, stocarea țesuturilor realizându-se fie prin includere la parafină fie prin stocare -80⁰C. În cadrul acestei biobănci sunt stocate țesuturi normale și patologice în vederea realizării de teste moleculare și participării la studii multicentrice.

Testele moleculare care pot fi realizate în departamentul nostru sunt tehnici in situ care permit punerea în evidență a proteinelor (imunohistochimie) și a acizilor nucleici ADN, ARN, microARN (FISH, CISH) cu rol în funcționarea normală a țesuturilor sau producerea diferitelor tipuri de patologii.

Departamentul este implicat în activități educaționale și proiecte de cercetare la nivel universitar și postuniversitar (licență, doctorat, post-doctorat, cursuri postuniversitare).

Prezentarea Departamentului

  • Compartimentul de Anatomie Patologică al Centrului de Cercetare Imogen, și-a început activitatea în ianuarie 2015, având ca domeniu principal de interes fetopatologia și patologia placentară.
  • Anatomia Patologică are ca scop stabilirea unui diagnostic precis și complet având la bază date clinice, examinarea macroscopică și examinarea microscopică a fragmentelor tisulare recoltate în cursul examinării macroscopice. Scopul acesteia se aplică întregului corp uman și include diferite tipuri de patologie (infectioasă, inflamatorie, malformativă, tumorală).
  • Autopsiile fetale au ca scop determinarea cauzei de deces, dacă aceasta nu este cunoscută (infecțioasă, sindroame malformative, patologie maternă, etc.) sau confirmarea și caracterizarea anomaliilor identificate sau suspectate. Această examinare are rol prognostic în cadrul sfatului genetic.
  • În Compartimentul de Anatmie Patologică al Centrului de Cercetare Imogen, autopsiile fetale sunt efectuate diferit, în funcție de vârsta gestațională. Astfel pentru embrionii și feții cu vârsta gestațională mai mică de 20 de săptămâni, se efectuează examinarea macroscopică și chiar autopsia cu ajutorul stereomicroscopului. Acest lucru permite evidențierea unor malformații sau leziuni care altfel, la embrioni și la feții de dimensiuni reduse, ar fi dificil de observat. De asemenea permite examinarea organelor și la feții cu vârsta gestațională mai mare de 20 de săptămâni, putând evidenția cu acuratețe prezența unor malformații.
  • Eșantioanele tisulare recoltate în cursul autopsiei sunt prelucrate și examinate în microscopie optică inițial în colorație uzuală (Hematoxilina-Eozina), iar în cazul în care se cosideră necesar se efectuează teste suplimentare (colorații speciale, teste imunohistochimice).
  • Feții și placentele examinate în Compartimentul de Anatomie Patologică IMOGEN, provin din avorturi spontane sau terapeutice la care s-a evidențiat prezența unor malformații în cursul examinărilor clinice și paraclinice, sau la care s-a decelat sau suspicionat o patologie placentară. De asemenea se examinează feții și placentele incluse în diferite studii medicale.
  • În cazuri selecționate în cadrul Centrului de Cercetare IMOGEN, există posibilitatea efectuării de teste imagistice post-mortem, cu rol adjuvant pentru un diagnostic corect si complet.
  • În prezent în cadrul Compartimentului de Anatomie Patologică IMOGEN își desfășoară activitatea 2 medici specialști anatomopatologi și o asistentă medicală de laborator.