Departamente

 

Misiune

          Institutul de studii avansate, interdisciplinare, fundamentale şi clinico-imagistice pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă IMOGEN, va deveni cel mai puternic institut de cercetare în domeniile Imagistică Medicală; Obstetrică-Ginecologie; Oro-Maxilo-Facial și Neurologie, un partener important pentru instituții / organizații naționale și internaționale în domeniile vizate sub deviza Dezvoltare durabilă prin și pentru oameni.

Obiectivele Strategice ale Activităților de Cercetare

    • Crearea premiselor necesare dezvoltării unor activităţi noi de cercetare în cadrul SCJU-CJ în domeniul aplicațiilor multiple interdisciplinare ale imagisticii medicale şi medicinei genomice în vederea racordării SCJU-CJ la rețeaua europeană de profil.
    • Armonizarea direcțiilor de cercetare cu politica natională și integrarea lor în politica de cercetare a UE în domeniul Sănătate, prin parteneriate și asocieri cu institute de prestigiu, universități, firme;
    • Creșterea performanței științifice prin obținerea unor rezultate științifice de vârf, competitive pe plan național și Internațional;
    • Dezvoltarea resurselor umane ale Institutului, formarea și specializarea profesională pentru toate categoriile de personal, cu implementarea sistemului de educație continuă;
    • Creșterea generală a vizibilității Insitutului;