Cercetare

Viziune

În contextul medicinei bazate pe cunoaștere și experiment, având ca factor central asigurarea sănătății umane, Institutul IMOGEN, prin toată acivitatea derulată, sprijină dezvoltarea durabilă a societății prin promovarea unui climat favorabil cercetării și inovării în domeniul medical prin stimularea cercetării și implementării în practica medicală curentă a rezultatelor obținute.


Aria de cercetare 1: Obstetrică Ginecologie

Cercetări şi studii dedicate elaborării unor ghiduri terapeutice care să asigure un tratament optim sarcinilor afectate de anomalii congenitale sindromice şi non-sindromice;
Studiul şi modelarea posibilelor mecanisme genetice de apariţie a anomaliilor sindromice şi non-sindromice;
Studii şi cercetări privind stabilirea frecvenţei polimorfismelor unor gene cu posibile implicaţii în etiologia anomaliilor congenitale sindromice şi non-sindromice în populaţia din Transilvania
Cercetări privind identificarea şi studiul posibililor factori de risc în bolile genetice ereditare;
Studii şi cercetari privind identificarea unor markeri genetici de risc şi evaluarea frecventei lor în populaţie, utili în înţelegerea etiologiei anomaliilor congenitale, sindromice şi nonsindromice, şi elaborarea unor strategii profilactice, inca din perioada intrauterina;
Iniţierea unor culturi primare din lichidul amniotic şi vilozităţi coriale prelevate
Realizarea unei bănci de date (in cadrul unui sistem informatic integrat util) care să stea la baza realizării registrului naţional de malformaţii congenitale şi identificarea ponderii sindroamelor malformative şi polimarformative, a incidentei reale a malformaţiilor genetice;
Înregistrarea şi aducerea la zi a datelor referitoare la cauzele, şi mecanismele de producere a erorilor de morfogeneza;
Studii şi cercetări privind modificările patologice survenite în caz de retard de dezvoltare intrauterina al fătului şi conduita optimă la acest contingent de gravide;
Studii şi cercetări privind identificarea nivelelor markerilor biologici diagnostici în vederea îmbunătăţirii indicilor morbidităţii perinatale, în sarcina cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului;
Identificarea factorilor de risc implicaţi în apariţia retardului fetal, menţinerea şi înrăutăţirea stării intrauterine a fătului (date anamnestice materne, patologia asociata sarcinii, maladia fetala şi patologia anexelor fetale) şi corelarea loc cu intensitatea tulburărilor la nivel feto-placentar;
Studii şi cercetări privind definirea unor criterii de retard al dezvoltării intrauterine a fătului, prin stabilirea patologiei de creştere fetala în dinamica, în baza utilizării curbelor de creştere in utero la examenul ultrasonografic.

Aria de cercetare 2: Imagistică Medicală

Cercetarea fiziologiei memoriei de lucru, a funcţiilor executive şi a emoţiilor, prin metode imagistice şi neuropsihologice;
Cercetarea bazelor biologice ale comportamentului uman;
Elaborarea şi standardizarea de noi metode neuropsihologice de investigare a proceselor psihice;
Studierea etiopatogenezei tulburărilor psihiatrice cu cel mai mare impact socioeconomic: depresia, schizofrenia, toxicomaniile şi demenţele;
Diagnosticarea precoce a unor boli psihice prin caracterizarea fazelor de debut ale bolii;
Realizarea unor algoritmi de investigaţii radioimagistice care să deceleze leziunile anatomopatologice şi alterările funcţionale de la nivel cerebral, astfel încât să se poată aprecia cu exactitate starea psihicului uman în condiţii patologice (cogniţii, emoţii şi comportamente);
Elaborarea de metode minim invazive pentru diagnosticarea prin metode imagistice a unor afecţiuni ale psihicului uman;
Elaborarea de planuri de recuperare şi integrare socio-profesională, fundamentate ştiintific a bolnavilor psihiatrici.

Aria de cercetare 3: Oro-maxilo-facial

Elaborarea unei clasificări complexe a despicaturilor bazata pe criterii morfologice şi embriologice;

Studiu embriologic privind aparitia despicaturilor;
Elaborarea unei clasificări a malformaţiilor congenitale complexe bazată pe criterii morfologice, embriologice, mutaţii genetice;
Elaborarea unor protocoale terapeutice;
Studiul despicăturilor labio-maxilo-palatine rare;
Studiul aprofundat din punct de vedere cranio-maxilo-facial al sindromului oro-facio-digital;
Studiul aprofundat din punct de vedere cranio-maxilo-facial a sindromului;
Opitz Studiul aprofundat din punct de vedere cranio-maxilo-facial al sindroamelor: Pierre-Robin.

Aria de cercetare 4: Neurologie

Evaluarea rolului CT în diagnosticul leziunilor cerebrale sau spinale;
Evaluare utilităţii CT în diagnosticul şi tratamentul maladiilor;
Evaluare rolului Rezonantei magnetice funcţionale în diagnosticul precoce, inclusiv în perioada intrauterină, al diverselor afecţiuni neurologice;
Analiza comparativa a datelor obţinute şi corelarea datelor obţinute în diversele etape ale dezvoltării, de la făt pana la vârstnic;
Introducerea IRM funcţionale în protocoalele de diagnostic al bolilor cu potenţial de generare a handicapului neurologic şi care ar putea beneficia de terapie specifică sau sfat genetic;
Evaluarea utilităţii ultrasonografiei Doppler în diagnosticul diverselor afecţiuni cerebrale;
Introducerea ultrasonografiei Doppler în protocoalele de diagnostic al afecţiunilor cerebrale;
Diagnosticarea tipurilor de epilepsie, precum şi supravegherea şi monitorizarea tratamentului şi evoluţiei, de asemenea extrem de utila şi în diagnosticul şi monitorizarea altor afecţiuni cerebrale;
Evaluarea vitezelor de conducere nervoasa şi motorie în neuropatiile disimunitare sau cu transmitere ereditara pentru evidenţierea blocurilor de conducere atât proximal cât şi distal şi tratamentul precoce al neuropatiei multifocale motorii.