Despre noi

IMOGEN – Institut de Cercetare Medicală

Fondul European de Dezvoltare Regională
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa Prioritara 2 – “Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru Competitivitate”
Valoarea totală a proiectului este de 48.360.000 lei,
din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 39.000.000 lei.
Proiectul a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, f.n.

  • Scopul proiectului este creşterea eficienţei activităţii de C-D a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, prin construcţia unui centru de studii avansate, interdisciplinare, fundamentale şi clinico-imagistice pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă şi dotarea acestuia cu cele mai moderne echipamente şi instrumente software.

 

  • Obiectivul general al proiectului este realizarea de investiţii în infrastructura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca pentru crearea premiselor necesare dezvoltării unor activităţi noi de cercetare în cadrul unităţii în domeniul aplicaţiilor multiple interdisciplinare ale imagisticii medicale şi medicinii genomice, în vederea racordării spitalului la reţeaua europeană de profil.

 

  • Proiectul propune şi dezvoltă un model pentru relansarea cercetării medicale în România în domeniile date, respectiv un centru multifuncţional interdisciplinar, cu dotări competitive şi cu personal de specialitate adecvat pentru dezvoltarea unor domenii/sub-domenii de interes în cercetarea contemporană.